NL - FR - EN
Graag een offerte?

De ROI van werkgeluk

Gelukkige werknemers zijn productiever en meer geëngageerd

Werken aan werkgeluk is niet enkel fluffy business of een idealistische droom.
Wanneer er op een geïntegreerde en strategische manier wordt gewerkt aan welzijn en werkgeluk,
ondervinden organisaties wel degelijk een impact op de productiviteit van de werknemers
en dus ook rechtstreeks op de resultaten en de winstgevendheid van de onderneming.

Een ROI van 1:3

De financiële investering om te werken aan werkgeluk wordt nog te vaak van tafel geveegd als een kostenpost. Onterecht, want gaat wel degelijk om een investering die een meetbare financiële return oplevert voor bedrijven die kiezen voor een duurzame aanpak.

Studies tonen immers een gemiddelde ROI aan voor uitgaven op vlak van werkgeluk van 1:3.

In steeds meer case studies rapporteren organisaties duurzame resultaten door gerichte investeringen in welzijn en werkgeluk. Ook de internationale gegevens van Gallup leveren indrukwekkende cijfers op, zoals 21% meer verkoop, 22% meer productiviteit en 37% minder ziekteverzuim.

ROI van werkgeluk
de impact van werkgeluk

De impact van werkgeluk

De ROI van werkgeluk reikt veel verder dan enkel het tegengaan van negatieve ontwikkelingen zoals het vermijden van stress en burn-out, het verlagen van kosten verbonden aan absenteïsme en verloop of het verminderen van fouten en ongevallen.

Gelukkigere werknemers zorgen daarnaast ook voor een positieve spillover op enorm veel andere domeinen, zoals (onder andere) verbeteringen op vlak van teamwork en communicatie, hechtere samenwerking en sterkere relaties met klanten en leveranciers, hogere productiviteit, meer creativiteit en efficiëntie, meer optimisme, energie en veerkracht, betere employer branding, …

Ben jij ook benieuwd welk rendement voor jouw organisatie mogelijk is?

Strategische aanpak

Toch zijn er enkele voorwaarden om de ROI ook effectief te kunnen verzilveren! Werken aan welzijn en werkgeluk mag nooit tot een ad hoc aanpak verworden. Daarnaast kan je niet aan de kers op de taart werken zonder goede fundamenten. Zonder aandacht voor de basiscomponenten rond werktevredenheid zal elk initiatief rond werkgeluk een losse flodder blijven.

Daarom zijn wij bij Tryangle voorvechters van de strategische aanpak. Net zoals de missie, visie en waarden van een organisatie, mag ook het thema werkgeluk geïntegreerd worden in het DNA van het bedrijf. Nadenken wat werkgeluk voor jouw organisatie betekent, en er passende keuzes in maken, is dus de boodschap.

Bedrijven die op een strategische manier op verschillende dimensies inzetten, zullen gemotiveerde werknemers aantrekken en kunnen houden. En gelukkige medewerkers in dienst hebben zal nooit contraproductief werken, integendeel. Dit zijn de organisaties die het verschil gaan maken! Of zoals we bij Tryangle al langer zeggen en schrijven: the future belongs to the happy!

werkgeluk als strategie
Tryangle piramide

Werkgeluk als totaalconcept

Organisaties kunnen het werkgeluk van hun medewerkers en de positieve impact ervan vergroten door in te zetten op verschillende bouwstenen. Bij Tryangle ontwikkelden we een piramidemodel met alle deelthema’s van werkgeluk die elk op hun eigen manier bijdragen aan een positieve en gelukkige bedrijfscultuur, zowel top-down vanuit de organisatie en leidinggevenden als bottom-up, vanuit de medewerkers zelf. En gelukkige medewerkers in dienst hebben zal nooit contraproductief werken, integendeel.

Het ultieme doel? Door op een duurzame, doordachte, consistente en passende manier aandacht te besteden aan de verschillende componenten van werkgeluk, creëer je een een ijzersterk en authentiek employer brand en een positieve employer experience en die je toelaat om als onderneming écht het verschil te gaan maken.

Meer weten? Download onze folder!