NL - FR - EN
Graag een offerte?

Werken maakt ziek

Als je de recente Belgische onderzoeken en indrukwekkende cijfers mag geloven, is het niet zo positief gesteld met onze werknemers. De statistieken zijn alarmerend en de lijst met uitdagingen is lang.
De cijfers rond absenteÏsme, burn-out en gelijkaardige aandoeningen swingen de pan uit.
Wie wel nog op het werk aanwezig is, worstelt niet zelden met stress, productiviteit of motivatie.

ervaart
stress
op het werk
heeft acute
psychische
vermoeidheid
heeft
geen werkbaar
"werk"
gaat
niet graag
werken
vertoont
symptomen van
een burn-out
voelt zich
dagelijks slecht
in zijn job
afwezigen zijn
langer dan een
jaar ziek
vindt
zijn job
niet zinvol

Productiviteit & engagement

Het engagement van de Belgische werknemer staat op een zeer laag pitje,
terwijl het belang van bevlogen en gemotiveerde werknemers uiterst groot is.
Niet alleen is slechts een schamele 10% van de medewerkers echt gemotiveerd,
de grote middenmoot (73%) is gewoon ‘aanwezig’ op het werk maar niet echt productief.
17% van de groep is zelfs ‘actively disengaged’, openlijk haatdragend
en werkt de organisatie en teamdoelstellingen zelfs tegen (Gallup).

het engagement bij werknemers volgens Gallup

Onze conclusie: laten we hier snel iets aan doen!
Hoe wij dat doen bij Tryangle? Werken aan welzijn en geluk op het werk!