NL - FR - EN
Graag een offerte?

Welzijnspakketten

meten + weten + actie


Zowat alle organisaties vinden aandacht voor (fysiek en mentaal) welzijn belangrijker dan ooit.

De actiebereidheid blijft echter ondermaats, welzijnsinterventies worden niet voldoende binnen een duurzaam beleid vormgegeven en de beschikbare subsidies blijven onderbenut.
Daarnaast zijn de genomen acties zijn niet altijd gebaseerd op objectieve inzichten maar geven werknemers wel aan dat ze het belangrijk vinden dat er vinger aan de pols wordt gehouden in verband met hun welzijn.

Hier willen we wat aan veranderen!

Ontdek onze welzijnspakketten

Tryangle en Public Minds slaan de handen in elkaar om een sterke totaalaanpak aan te bieden waardoor organisaties actie kunnen ondernemen gebaseerd op objectieve inzichten. Die welzijnsinterventies in 2021 kunnen daarenboven ook nog eens gesubsidieerd worden door de werkbaarheidscheques van de Vlaamse Overheid.

Zo kunnen organisaties, afdelingen of teams investeren in welzijn op het werk door het meten + weten + uitvoeren van de juiste acties (op maat van de uitdagingen en cultuur binnen de organisatie).

Interesse? Neem contact met ons op!
werkbaarheidscheques

Ontdek alle welzijnspakketten in detail

Tryangle piramide

In het scan pakket ontwikkelen we een welzijnsscan voor jouw organisatie. Deze is gebaseerd op de componenten uit het Tryangle piramide model dat organisaties helpt bouwen aan meer welzijn en geluk op het werk. De scan helpt duidelijk maken hoe medewerkers scoren op verschillende domeinen, waardoor zowel de sterktes als de verbeterpunten voor elk deelthema onthuld worden.

De vragenlijst wordt opgemaakt binnen de huisstijl van de organisatie en kan in overleg steeds worden aangepast of aangevuld. Het veldwerk en de dataverzameling wordt tot in de puntjes verzorgd (zowel online als op papier), waarna een diepgaande analyse en een gedetailleerd rapport wordt afgeleverd. Aan de hand van een impactmatrix wordt nagegaan welke aspecten van werkbeleving de grootste impact hebben op het algemeen welbevinden, en bijgevolg prioritair kunnen worden aangepakt.

De resultaten worden extra toegelicht met heldere learnings en actiegerichte aanbevelingen. Er wordt samen met de interne verantwoordelijken binnen de onderneming een concreet actieplan gecreëerd, waar prioriteiten, activiteiten en timings kunnen worden uitgestippeld.

Meer weten? Contacteer ons!

In het actie pakket wordt er verder gebouwd op de uitgevoerde scan en de daaruit verkregen inzichten en actieplannen.

Als eerste stap naar meer welzijn op het werk biedt dit pakket dan ook concrete welzijnsinterventies.

Een laagdrempelige inspiratiesessie rond een onderwerp naar keuze kan alle stakeholders en medewerkers sensibiliseren op basis van wetenschappelijke inzichten. Deze eerste sessie krijgt daarna een diepgaander vervolg met meer concrete oefeningen en tips onder de vorm van een interactieve webinar, opnieuw rond een onderwerp aansluitend bij de gedefinieerde prioriteiten.

Interesse in dit pakket? We vertellen je er alles over!
Live Online Training

In het actie+ pakket schakelen we een versnelling hoger waarbij nog meer concrete welzijnsinterventies worden uitgevoerd. Afgestemd binnen de prioriteiten voor de organisatie en het opgestelde actieplan kunnen deelnemers – bovenop de activiteiten uit het actiepakket – hier tevens een (online) learning journey doorlopen.

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld op eigen tempo een e-learning traject volgen of kunnen aan interactieve (online) workshops deelnemen rond een thema naar keuze. In deze welzijnsinterventies worden werknemers meer diepgaand en persoonlijk aangesproken met inzichten en concrete oefeningen en tools. De praktische details en het totaalbudget hangt natuurlijk af van de exacte noden en het aantal deelnemers.

Tot slot zorgen we voor een vervolgmeting die niet alleen de impact en vooruitgang kan meten na het inzetten van de eerste welzijnsinterventies, maar waardoor ook aanscherpen of bijsturen naar de toekomst toe mogelijk wordt.

Meer weten? Contacteer ons!

Hoe precies gebruik maken van de werkbaarheidscheques?

Even het bos door de bomen kwijt? Klik op deze link en download een handig overzicht.

Zo weet je meteen wat de stappen zijn die je moet ondernemen om met behulp van de werkbaarheidscheques tot 10.000€ budget te ontvangen voor het verkrijgen van zowel specifieke inzichten uit onderzoek als concrete acties voor meer welzijn op het werk.

 

Klik hier voor nog meer informatie over de werkbaarheidscheques en een overzicht van enkele verduidelijkende Q&As.

 

Heb je nog specifieke vragen over het inzetten van werkbaarheidscheques voor één van onze welzijnspakketten?
Wil je graag samen even overleggen over de precieze aanpak en invulling van het onderzoek en/of de welzijnsinterventies? Neem vooral contact met ons op!