NL - FR - EN
Graag een offerte?

Waarderen kan je leren

Waarderen en erkenning geven vergroot het werkplezier en versterkt de veerkracht van medewerkers. Gewaardeerde medewerkers voelen zich goed in hun job, team en werkomgeving. Ze gaan beter presteren, extra inspanningen leveren als dat nodig is, en zijn beter gewapend om op een effectieve manier met stress om te gaan.

Wat leer je in deze opleiding?

Je leert

  • Het belang van erkenning en waardering en van de valkuilen
  • De rol en verantwoordelijkheid die ieder (individu, leidinggevende, organisatie) hierin kan opnemen;
  • Welke impact een waarderende werksfeer kan hebben op de productiviteit, de klantenrelaties, het welzijn en de prestaties;
  • Vormen van waardering die je onmiddellijk kan toepassen op de werkvloer.

Programma

  • De bouwstenen van een waarderende werkomgeving;
  • Effectief waarderen – positieve en negatieve effecten van waarderen op stressbeleving, vertrouwen en welzijn op het werk;
  • De 5W’s van waardering – Wie, Wat, Wanneer, Waarom, Waar;
  • Praktische tips en tools, do’s en don’ts.